Nieruchomości

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości – co do zasady prowadzone są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 1997r. Jest to...

Mapy

Mapy do służebności drogi

Mapy do służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu – mapy te są głównie sporządzane na potrzeby postępowań sądowych, rzadko w...

Dokumentacja

Inna dokumentacja do celów prawnych

Inna dokumentacja do celów prawnych - staje się niezbędna wtedy, gdy mamy do czynienia z różnicami między danymi w ewidencji gruntów i...

Witam na stronie internetowej firmy Geodezja Wycena Nieruchomości Krzysztof Kajda.
Zakres usług jakie świadczymy to głównie podziały nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości, wznowienia zanków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych, dokumentacja do celów prawnych,tyczenia budynków, pomiary powykonawcze oraz mapy do celów projektowych, a także wyceny nieruchomości do rożnych celów w zależności od potrzeb klienta.

mgr inż. Krzysztof Kajda absolwent geodezji na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie (1996-2001):

rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości i maszyn trwale z gruntem związanych, uprawnienia nr 4239

geodeta uprawniony w zakresie podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i sporządzania dokumentacji do celów prawnych uprawnienia nr 22692

Główne osiągnięcia zawodowe:

 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, czerwiec 2004r.

 • specjalistyczny kurs z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów INUG w Puławach kwiecień 2004r.

 • szkolenie z zakresu szacowania nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym, organizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, luty 2011r.

 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gliwicach w latach 2009 -2018 w zakresie szacowania nieruchomości i geodezji

 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach w latach 2013 -2023 w zakresie szacowania nieruchomości i geodezji

 • uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów , rozgraniczeń nieruchomości, a także sporządzania dokumentacji do celów prawnych (sądowych) lipiec 2015r.

 • inne szkolenia odbywane w ramach ustawicznego kształcenia rzeczoznawców majątkowych.

 

Przynależność do organizacji zawodowych:

 • członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 • członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 • członek Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

 • członek Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego

 

   

profesjonalna wycena nieruchomości oraz usługi geodezyjne na śląsku
tel. 509 471 928 , 506 112 808

ANKIETA

Ankieta na potrzeby wyceny nieruchomości

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW)
NOTA INTERPETACYJNA:
ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI
„wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych oraz skalę ocen danej cechy można określić w zależności od stanu rynku, uwzględniając np. badanie i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości” stąd powyższe ankiety są uzasadnione.